Parkowa Kuźnia Wolontariatu

Głównym założeniem inicjatywy jest stworzenie międzypokoleniowego wolontariatu na terenie Parku Śląskiego. Naszym celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, zarówno młodzieży jak i seniorów, a przy tym zadbanie o dobro Parku Śląskiego.

W ramach projektu przeprowadziliśmy 50 warsztatów dla 150 osób, seniorów oraz młodzieży na temat szeroko pojętej ochrony przyrody, ekologii, parkowego bogactwa naturalnego oraz istoty wolontariatu. 

Nasze zajęcia to połączenie wykładów, spacerów, gier terenowych podczas których badamy poziom zanieczyszczenia Parku Śląskiego, zarówno powietrza i wody, robimy swoje własne kule nasienne, poruszamy zagadnienia segregacji odpadów, ochrony przyrody i historii parku. Podczas “Parkowej Kuźni Wolontariatu” utworzyliśmy międzypokoleniowy zespół parkowych wolontariuszy, którzy uczestniczą w cyklicznych ekopatrolach skupiających się na dbaniu o czystość Parku, działaniach interwencyjnych, pielęgnacji roślin i budek lęgowych dla ptaków. W ramach projektu przeprowadzimy 100 ekopatroli.  Uczestnikami projektu są mieszkańcy Chorzowa, Katowic, Siemianowic i innych miast w wieku 15-60+.

Nasza inicjatywa to nie tylko warsztaty i ekopatrole, ale również wystawa fotograficzna, poradnik o tworzeniu wolontariatu środowiskowego, debaty, filmy i wiele więcej!