Zielone serce - porozmawiajmy o wolontariacie

Głównym celem inicjatywy jest integracja z rówieśnikami i wymiana doświadczeń z zakresu ekologii i ochrony środowiska, popularyzacji edukacji pozaformalnej pomiędzy uczestnikami.

Głównym celem inicjatywy jest poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz edukacja międzykulturowa, realizowana poprzez integrację uczestników o różnym pochodzeniu etnicznym.


 Podstawowymi problemami, z którymi chcemy się zmierzyć jest aktywizacja młodzieży z Polski, Chorwacji, Grecji oraz Turcji na rzecz ochrony środowiska, dzięki poszerzeniu ich wiedzy z obszaru ekologii oraz zachęcaniu do działalności społecznej na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Projekt powstał we współpracy z programem Erasmus+ oraz przy partnerstwie organizacji Green Youth, Youthtopia i Ludbreška udruga mladih entuzijasta.
Wymierny efekt projektu stanowić będzie Ankieta Dojrzałości Ekologicznej, którą uczestnicy wymiany wypracują wspólnie podczas zajęć warsztatowych. Narzędzie to będzie miało formę kalkulatora mierzącego skalę szkodliwości poszczególnych zachowań na środowisko naturalne.  Ponadto, uczestnicy stworzą również Międzykulturowy Słownik Przydatnych Słów, który będzie zawierał przetłumaczone zwroty wybrane przez grupy narodowe w ramach przygotowań do wymiany. Ostatniego dnia projektu młodzież zajmie się opracowaniem mini-wywiadów, czyli krótkich podsumowań wydarzeń. Filmiki zostaną przygotowane w języku angielskim oraz w języku ojczystym uczestnika. Sporządzone w ten sposób materiały zostaną udostępnione w mediach społecznościowych. Przyczyni się do popularyzacji Ankiety Dojrzałości Ekologicznej oraz samego programu Erasmus+.

cropped-logo_boja_mali-1 (1)
E4909E69-223A-49F9-8D3A-3942D2981628 kopia